fundacja instytut rozwoju regionalnego

dostrzec świat znaczy zrealizować marzenia

o fundacji

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prowadzi działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów, jak również instytucji administracji publicznej, oświaty, samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorców. Fundacja realizuje liczne projekty na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Działania FIRR obejmują obszary: poszanowania praw i godności osób z niepełnosprawnościami, zwiększania społecznej świadomości na temat niepełnosprawności poprzez działania rzecznicze, szkolenia świadomościowe i projekty realizowane we współpracy z sektorem publicznym; aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację warsztatów, szkoleń, indywidualnych spotkań, staży zawodowych, zajęć sportowych i rekreacyjnych; zwiększania dostępności: architektonicznej, cyfrowej, edukacyjnej, komunikacyjnej i usługowej, głównie poprzez bogatą ofertę szkoleń i warsztatów; nowych technologii (udział w międzynarodowych projektach badawczych) promowania dobrych praktyk na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich środowiska.

Aktualności

bądźmy w kontakcie